запчасти для котла BAXI DUO-TECH-MP

luna-duo_tec-mp         luna-duo_tec-mp-1           luna-duo_tec-mp-2

 

  Сервисный договор Прайс-лист с ценами.  Конечную цену уточняйте у нашего сотрудника!!!

710405001 LUNA DUO-TEC MP 1.50 Tab 426
710405101 LUNA DUO-TEC MP 1.60 Tab 426
710405201 LUNA DUO-TEC MP 1.70 Tab 426
710465101 LUNA DUO-TEC MP 1.90 Tab 427
710465201 LUNA DUO-TEC MP 1.110 Tab 427

 

Pos On1caH1e K0Ab/ Code

LUNA

DUO-TEC MP 1.50 71040

5001

LUNA

DUO-TEC MP 1.60 71040

5101

LUNA

DUO-TEC MP 1.70 71040

5201

LUNA

DUO-TEC MP 1.90 71046

5101

LUNA

DUO-TEC MP 1.99 71089

1001

LUNA

DUO-TEC MP 1.110 71046

5201

LUNA

DUO-TEC MP 1.35 71068

1501

2 meBa5 naHemb B c6ope 710396900     x        
2 meBa5 naHemb B c6ope 710397200 x x         x
2 meBa5 naHemb B c6ope 710451700       x x x  
3 npaBa5 naHemb B c6ope 710396800     x        
3 npaBa5 naHemb B c6ope 710397100 x x         x
3 npaBa5 naHemb B c6ope 710451200       x x x  
4 nepe,QH55 naHemb B c6ope 710461900       x x x  
4 nepe,QH55 naHemb B c6ope 710707200 x x x       x
10 cpmaHell ,QbMooTBo,QHoro ycTpolicTBa (80/125) 5670520 x x x       x
10 cpmaHell ,QbMooTBo,QHoro ycTpolicTBa (110/160) 710377600       x x x  
11 npoKma,QKa cpmaHlla 5410710 x x x       x
11 npoKma,QKa cpmaHlla LUNA4 HT 710450600       x x x  
12 3armywKa oTBepcT15 BcacbBaH15 Bo3,Qyxa 5108690 x x x       x
12 3armywKa oTBepcT15 BcacbBaH15 Bo3,Qyxa (110) 5116110       x x x  
13 KomblleBa5 npoKma,QKa 5407400 x x x       x
13 KomblleBa5 npoKma,QKa (110) 5412420       x x x  
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) D.24 mm np1po,QHbli ra3 710402000 x           x
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) D.28 mm np1po,QHbli ra3 710402100   x          
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) D.30 mm np1po,QHbli ra3 710402200     x        
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) D.38 mm np1po,QHbli ra3 710461200         x x  
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) D.34 mm np1po,QHbli ra3 710461300       x      
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) 35-50 c>K1>KeHHbli ra3 710718600 x           x
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) 60 c>K1>KeHHbli ra3 710718700   x          
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) 70 c>K1>KeHHbli ra3 710718800     x        
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) 90 c>K1>KeHHbli ra3 710718900       x      
18 la3oBo3,QywHbli cMec1Temb (ycTpolicTBo BeHTyp1) 110 c>K1>KeHHbli ra3 710719000         x x  
22 BeHT1m5Top 3621190 x   x       x
22 BeHT1m5Top NRG137 710487100   x   x x x  
27 3meMeHT KaMepb cropaH15 (naHemb 3a,QH55 ) 710387400     x        
27 3meMeHT KaMepb cropaH15 (naHemb 3a,QH55 ) 710387500 x x         x
27 3meMeHT KaMepb cropaH15 (naHemb 3a,QH55 ) 710410600       x x x  
29 3a,QH55 TepMo13om5ll1oHHa5 naHemb 5410450 x x x x x x x
30 nepe,QH55 TepMo13om5ll1oHHa5 naHemb 5410730 x x x x x x x
32 ocHoBHoli Tenmoo6MeHH1K DUOZ 85kW 3626840       x      
32 ocHoBHoli Tenmoo6MeHH1K DUOZ 100kW 3626850         x x  
32 ocHoBHoli Tenmoo6MeHH1K CLASSIC 8/3-65 Kw 710387600     x        
32 ocHoBHoli Tenmoo6MeHH1K CLASSIC 6/1-55 Kw 710387700   x          
32 ocHoBHoli Tenmoo6MeHH1K CLASSIC 5/1-45 kW 710388000 x           x
34 Kpene>KHbe Km1ncb Tenmoo6MeHH1Ka 5113650 x x x       x
41 ropemKa B c6ope 45 Kw 710401700 x           x
41 ropemKa B c6ope 55 Kw 710401800   x          
41 ropemKa B c6ope 65 Kw 710401900     x        
41 ropemKa B c6ope 100 Kw 710461000         x x  
41 ropemKa B c6ope 85 Kw 710461100       x      
49 Komna4oK cpmaHlla ,QbMoxo,Qa 5409280       x x x  
49 Komna4oK cpmaHlla ,QbMoxo,Qa 5410880 x x x       x
59 Ka6emb 3meKTpo,Qa 3a>K1raH15 8510970 x x x x x x x
63 3meKTpo,Q  3a>K1raH15 710220000 x x x x x x x
65 3meKTpo,Q KoHTpom5 nmaMeH1 710220700 x x x x x x x
70 Tpy6Ka Bo3BpaTa (oT Hacoca K Tenmoo6MeHH1Ky) 710372600         x x  
70 Tpy6Ka Bo3BpaTa (oT Hacoca K Tenmoo6MeHH1Ky) 710391400     x        
70 Tpy6Ka Bo3BpaTa (oT Hacoca K Tenmoo6MeHH1Ky) 710391800 x x         x
70 Tpy6Ka Bo3BpaTa (oT Hacoca K Tenmoo6MeHH1Ky) 710423600       x      
71 npoKma,QKa G1 3402290       x x x  
71 npoKma,QKa Hacoca 5405000 x x x       x
72 ll1pKym5ll1oHHbli Hacoc UPTR 25-70 710400400 x x x       x
72 ll1pKym5ll1oHHbli Hacoc UPTR 25-80 710461600       x x x  
75 npoKma,QKa 5409240 x x x x x x x
91 KpaH cm1Ba 5652030 x x x x x x x
92 r1,QpaBm14ecK1li npe,QoxpaH1TembHbli KmanaH 3 6ap 710631800 x x x x x x x
131 ,QaT41K TeMnepaTypb (NTC) (norpy>KHoli) 8435400 x x x x x x x
132 npoKma,QKa ,QaT41Ka TeMnepaTypb (NTC) 5402830 x x x x x x x
135 npe,QembHbli TepMocTaT 105 c 9950760 x x x x x x x
136 Tpy6Ka Tenmoo6MeHH1K/Tpexxo,QoBoli KmanaH LUNA4 HT 100kW 710372700         x x  
136 Tpy6Ka Tenmoo6MeHH1K/Tpexxo,QoBoli KmanaH LUNA4 HT 65kW 710391500     x        
136 Tpy6Ka Tenmoo6MeHH1K/Tpexxo,QoBoli KmanaH LUNA4 HT 55kW 710391900   x          
136 Tpy6Ka Tenmoo6MeHH1K/Tpexxo,QoBoli KmanaH LUNA4 HT 45kW 710392200 x           x
136 Tpy6Ka Tenmoo6MeHH1K/Tpexxo,QoBoli KmanaH LUNA4 HT 85kW 710423700       x      
137 ra3oBa5 Tpy6Ka (,Qm5 ra3. KmanaHa HONEYWELL) G 1" 710372500       x x x  
138 Topo1,QambHa5 npoKma,QKa 28,24x2,61 5400400       x x x  
139 naTpy6oK Ha Bxo,Qe ra3oBoro KmanaHa 710391600     x        
139 naTpy6oK Ha Bxo,Qe ra3oBoro KmanaHa 710488600       x      
139 naTpy6oK Ha Bxo,Qe ra3oBoro KmanaHa 710488700         x x  
139 naTpy6oK Ha Bxo,Qe ra3oBoro KmanaHa 710677600 x           x
139 naTpy6oK Ha Bxo,Qe ra3oBoro KmanaHa 710677700   x          
140 ra3oBbli KmanaH (SIT 822 NOVAMIX) 3621240       x x x  
140 ra3oBbli KmanaH SIT SIGMA 848-848156 M-M 710401600 x x x       x
151 Ko>Kyx 3meKTp14ecKoli Kopo6K1 710018500 x x x x x x x
152 naHemb ynpaBmeH15 710036800 x x x x x x x
153   710018200 x x x x x x x
154 3meKTpoHHa5 nmaTa LMS14 D.MP 1.50/60/70 5705370 x x x       x
154 3meKTpoHHa5 nmaTa LMS14 D.MP 1.90/110 5705380       x x x  
156 ,Q1cnmeli 3meKTpoHHoli nmaTb 710233700 x x x x x x x
166 6moK KmeMMHoli Kopo6K1 5688420 x x x x x x x
169   710547500 x x x x x x x
174 naHemb c 7 KHonKaM1 710100400 x x x x x x x
192 npoKma,QKa G. 3/4 17x24x2 5404650 x x x       x
242 ,QaT41K TeMnepaTypb oTxo,Q5L11x ra3oB (NTC) 8435270 x x x x x x x
259 MapKa BAXI 710419300 x x x       x
259 MapKa BAXI 710093300       x x x  
285 KpbwKa KmeMMHoli Komo,QK1 710083600 x x x x x x x
340 ,QaT41K ,QaBmeH15 710109100 x x x x x x x
382 npoBo,QKa: ,QaT41K nmaMeH1 8511130 x x x x x x x
408 BepxH55 KpbwKa KaMepb cropaH15 3202930 x x x x     x
408 nepe,QH55 KpbwKa KaMepb cropaH15 710462800         x x  
409 npoKma,QKa ropemK1 710624300 x x x x x x x
411 npoKma,QKa ,QaT41Ka nmaMeH1 710185200 x x x x x x x
415 c1cpoH 3621200       x x x  
415 Kopnyc c1cpoHa 631090 x x x       x
419 npoKma,QKa KaMepb cropaH15 5410810 x x x x x x x
423 np1coe,Q1H1TembHbli  naTpy6oK 3203020       x x x  
428 npoKma,QKa 5409290 x x x x x x x
432 npoKma,QKa 5410850 x x x       x
432 npoKma,QKa 710381300       x x x  
434 Bo3,QywHbli  KommeKTop 710373400       x x x  
434 Bo3,QywHbli  KommeKTop 710385700 x x x       x
435 npoKma,QKa  D=125 5410860 x x x       x
435 npoKma,QKa  D=160 710381000       x x x  
438 npoKma,QKa ,QbMoBoro KomnaKa 5410480 x x x       x
445 Tpy6Ka oTBo,Qa KoH,QeHcaTa 13 Tenmoo6MeHH1Ka 710392600 x x x       x
445 Tpy6Ka oTBo,Qa KoH,QeHcaTa 13 Tenmoo6MeHH1Ka 710412100       x x x  
459 Tpy6Ka 631100 x x x       x
459 Tpy6Ka 710447600       x x x  
511 KomblleBa5 npoKma,QKa 17,86x2,62 5404600 x x x       x
514 coe,Q1H1TembHbli 3meMeHT Hacoca 710372400         x x  
514 coe,Q1H1TembHbli 3meMeHT Hacoca 710622600       x      
525 ycTpolicTBo 3a>K1raH15 (HONEYWELL) 8435220 x x x x x x x
601 Kombllo Kpyrmoro ce4eH15 8,73x1,78 5408560 x x x x x x x
629 6moK KmeMMHoli Kopo6K1 8420770 x x x x x x x
631 Tpy6Ka Bo3,Qyxoy,Qam1Tem5 55-65 Kw 710391000   x x        
631 Tpy6Ka Bo3,Qyxoy,Qam1Tem5 LUNA4 HT 45kW 710391100 x           x
631 Tpy6Ka Bo3,Qyxoy,Qam1Tem5 LUNA 4 HT 100 710411900         x x  
631 Tpy6Ka Bo3,Qyxoy,Qam1Tem5 LUNA4 HT 85kW 710436700       x      
647 KmanaH BeHT1m5Topa 5652730 x x x x x x x
673 naTpy6oK coe,Q1H1TembHbli c1cpoHa 710441300       x x x  
673 naTpy6oK coe,Q1H1TembHbli c1cpoHa 710625700 x x x       x
675 Km1ncb ocHoBHoro Tenmoo6MeHH1Ka 5116120       x x x  
678 KpbwKa 710386000 x x x x x x x
679 Ka6emb 3meKTpo,Q 3a>K1raH15/3eMm5 L=270 8511150 x x x x x x x
680 npoKma,QKa D=15 5409250       x x x  
681 npoKma,QKa 710185300 x x x x x x x
682 cMoTpoBoe oKowKo 5211800 x x x x x x x
699 Bxo,QHoli 3meMeHT G1-1/2" 710371700       x x x  
699 Bxo,QHoli 3meMeHT G1" LUNA4 HT 710386600 x x x       x
700 Bbxo,QHoli  3meMeHT 710370600       x x x  
700 Bbxo,QHoli  3meMeHT 710386800 x x x       x
701 npoKma,QKa d=6 5212780 x x x x x x x
702 npoKma,QKa Bo3,QyxoBo,Qa D=70 5409270 x x x       x
702 npoKma,QKa Bo3,QyxoBo,Qa 710373100       x x x  
711 npoKma,QKa c1cpoHa 710039600 x x x       x
711 npoKma,QKa c1cpoHa LUNA4 HT 85-100 710440000       x x x  
721 npoKma,QKa 3400430       x x x  
722 npoKma,QKa 3402100 x x x x x x x
733 npoKma,QKa G1 1/2 5402140 x x x x x x x
746 npoKma,QKa ycTpolicTBa BeHTyp1 5410900 x x x x x x x
763 Km1nca nmocKa5 d.12 710046700 x x x x x x x
766 npy>K1Ha nmocKa5 d.11 5117880 x x x x x x x
781 Km1nca cp1Kc1pyioL1a5 ra3oBoro naTpy6Ka 710011400 x x         x
783 npoKma,QKa G 1 1/2" 710445900       x x x  
785 Kombllo Kpyrmoro ce4eH15 ra3oBoro naTpy6Ka 18 X 3 NBR 710061400 x x         x
786 YnmoTHeH1e npe,QoxpaH1TembHoro KmanaHa 710387100 x x x x x x x
787 npoKma,QKa  G1"C.S.31X42X3 710397800 x x x x x x x
789 npoKma,QKa 710390600 x x x       x
790 Komo,QKa KmeMMHa5 (10 KmeMM) PA35 710117900 x x x x x x x
999 npoBo,QKa: Ka6emb n1TaH15 8414620 x x x x x x x
999 npoBo,QKa 710038600 x x x x x x x
999 Ka6emb n1TaH15 3meKTpoHHoli nmaTb 710057600 x x x x x x x
999 npoBo,QKa 710062800 x x x x x x x
999 nepeMb4Ka KoMHaTHoro TepMocTaTa 710066500 x x x x x x x
999 Ka6emb ,QonomH1TembHoro ,QaT41Ka NTC 710079700 x x x x x x x
999 Ka6emb 3a3eMmeH15 Kopnyca 710103100 x x x x x x x
999 Ka6emb oT X21 K Komo,QKe Ha ,QaT41K 6olimepa 1 TepMocTaT Hapy>KHoro Bo3,Qyxa 710267700 x x x x x x x
999 Ka6emb PWM oT pa3beMa X23 K Hacocy 1 BeHT1m5Topy 710360700 x x x x x x x
999 npoBo,QKa BbcoKoBombTHa5 oT X13 K Hacocy 1 M3 710361400 x x x x x x x
999 Ka6emb 3meKTpo,Qa 1oH13all11 K pa3beMy X1 710365800 x x x x x x x
999 npoBo,QKa BbcoKoBombTHa5 oT X11 K BeHT1m5Topy 1 M3 710366200 x x x x x x x
999 npoBo,QKa H13KoBombTHa5 oT X22 K ,QaT41KaM ,QaBmeH15 1 NTC 710439600       x x x  
999 Ka6emb oT X14 K ra3 KmanaHy, TepMocTaTy neperpeBa 1 6moKy po3>K1ra 710439800       x x x  
999 Ka6emb oT X14 K ra3 KmanaHy, TepMocTaTy neperpeBa 1 6moKy po3>K1ra 710674300 x x x       x